ផ្ទះសំណាក់ & កាហ្វេដូងក្រអូប អេស ភី អេស អិន - SPSN Coconut Coffee & guesthouse

ផ្ទះសំណាក់ SPSN មានចម្ងាយប្រមាណ ៤.៣ គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាប ប្រមាណ ១២ - ១៥នាទី។

នៅទីនេះ មានបន្ទប់គ្រែ១ គ្រែ២ និងគ្រែថ្នាក់ៗ។ តម្លៃត្រឹមតែ ១៥ដុល្លារសម្រាប់គ្រែ១ និង២០ដុល្លារសម្រាប់គ្រែ២។

អ្វីដែលពិសេស សម្រាប់ផ្ទះសំណាក់នេះ គឺលោកអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វេែងរកអាហារ ដោយមានសេវាកម្មដូចជា៖

  • អាហារពេលព្រឹក
  • អាហារសម្រន់
  • កាហ្វេដូងក្រអូប (ដូងក្រអូបស្រស់យកមកពីចំការខ្លួនឯងផ្ទាល់)
  • ភេសជ្ជះជាច្រើនមុខ។

ផ្ទះសំណាក់ SPSN ស្ថិតនៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ សង្កាត់ស្លាក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

អត្ថបទមុន

អត្ថបទបន្ទាប់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត