សណ្ឋាគារ អិល ប៊ី អិន អេស៊ាន - LBN Asian Hotel

សណ្ឋាគារ អិល ប៊ី អិន អេស៊ាន - LBN Asian Hotel

សណ្ឋាគារ អិល ប៊ី អិន អេស៊ាន - LBN Asian Hotel គឺជាសណ្ឋាគារលំដាប់មួយកន្លែងដែលមានបន្ទប់ធំទូលាយ ផាសុកភាព ជាពិសេសធានាបាននូវអនាម័យខ្ពស់។ វាមានចម្ងាយប្រមាណត្រឹម៤៥០ម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ចាម ធ្វើដំណើរប្រហែល៣នាទី។ នៅទីនេះ មានបន្ទប់គ្រែមួយ និងគ្រែពីរដែលរៀបចំតុបតែងឡើងតាមលក្ខណៈខ្មែរទំនើប និងផ្តល... អានបន្ត

ហាន់ជ័យ បាមប៊ូរីស៊ត​​ -  Hanchey Bamboo Resort

ហាន់ជ័យ បាមប៊ូរីស៊ត​​ - Hanchey Bamboo Resort

ហាន់ជ័យ បាមប៊ូរីស៊ត​​ - Hanchey Bamboo Resort គឺជាកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានចម្ងាយប្រមាណ២៣គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ចាម ធ្វើដំណើរប្រហែល៤០នាទី។ នៅទីនេះ មានបន្ទប់ស្នាក់នៅដូចជា៖ បឹងកាឡូគ្រែមួយ បឹងកាឡូគ្រែពីរ បន្ទប់គ្រែថ្នាក់ ក្រៅពីកន្លែងស្នាក់នៅ ក៏មានសេវាកម្មដូចជា៖ អាងហែលទឹក អាហារជាច្រើនម... អានបន្ត

សណ្ឋាគារ រស្មីជានិច្ច - Reasmey Cheanich Hotel

សណ្ឋាគារ រស្មីជានិច្ច - Reasmey Cheanich Hotel

សណ្ឋាគារ រស្មីជានិច្ច - Reasmey Cheanich Hotel គឺជាសណ្ឋាគារដែលមានចម្ងាយប្រមាណ៤០០ម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ចាម ធ្វើដំណើរប្រហែល៣នាទី។ នៅទីនេះ មានបន្ទប់ដូចជា៖ ឌឺលុច គ្រែពីរ ឌឺលុច គ្រែមួយ ស្តង់ដារ គ្រែពីរ ស្តង់ដារ គ្រែមួយ គ្រែពីរ កង្ហារ ស៊ុបភើរៀ គ្រែមួយ ក្រៅពីនេះ ក៏មានសេវាកម្មដូចជា៖ អាងហែ... អានបន្ត

ស្មៅទន្លេ - River Grass

ស្មៅទន្លេ - River Grass

ស្មៅទន្លេ - River Grass គឺជាអាហារដ្ឋានដ៏សាមញ្ញតូចមួយនៅខេត្តកំពង់ចាម។ កន្លែងមួយនេះកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ដោយការតុបតែង អមជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្រាយ។ វាមានចម្ងាយប្រមាណ២៩គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើដំណើរប្រហែល៤៥នាទី។ នៅទីនេះ មានដូចជា៖ អាហារថ្ងៃត្រង់ អាហារពេលល្ងាច និងអាហារ... អានបន្ត