បក្សីមេគង្គ រីសត៍ - Mekong Bird Resort

បក្សីមេគង្គ រីសត៍ - Mekong Bird Resort

បក្សីមេគង្គ រីសត៍ - Mekong Bird Resort គឺជាកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាកន្លែងដើរលេងដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែសាកល្បងទៅកម្សាន្ត។ វាមានចម្ងាយប្រមាណ២៩គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ធ្វើដំណើរប្រហែល៤៥នាទី។ រីសតមួយនេះ មានបឹងកាឡូម៉ាស៉ីនត្រជាក់ បន្ទប់គ្រែមួយ គ្រែពីរ បន្ទប់គ្រួសារ និងបោះតង់ជាប់ទន្លេ។ ក្... អានបន្ត