សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel

សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel

សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel គឺជាសណ្ឋាគារធំមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តតាកែវ។ នៅទីនេះ មានដូចជា៖ បន្ទប់ស្នាក់នៅ កន្លែងស្ប៉ា ស្ទីម សូណា បន្ទប់ប្រជុំធំទូលាយបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើប សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotelនេះ ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ២A ភូមិផ្សារតាកោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្... អានបន្ត

រមណីយដ្ឋាន ត្រីមាស - Golden Fish resort

រមណីយដ្ឋាន ត្រីមាស - Golden Fish resort

រមណីយដ្ឋាន ត្រីមាស - Golden Fish resort គឺជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃធម្មជាតិមួយកន្លែង ដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាត ខ្យល់បរិសុទ្ធដែលអាចមើលឃើញទេសភាពភ្នំយ៉ាងជីតបង្កើយ។ ទិដ្ឋភាពទាំងនេះ នឹងរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់ និងបង្កើនអារម្មណ៍ល្អពិបាកនឹងពណ៌នា។ វាចម្ងាយប្រមាណ២៨គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តតាកែវ ធ្វើដំណើរប្រហែល... អានបន្ត