រមណីយដ្ឋាន តាសែដូងក្រអូប - Ta Sae Doung Kraoub Resort

រមណីយដ្ឋាន តាសែដូងក្រអូប - Ta Sae Doung Kraoub Resort

រមណីយដ្ឋាន តាសែដូងក្រអូប - Ta Sae Doung Kraoub Resort គឺជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃថ្មីដ៏ទាក់ទាញ និងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរណ៍។ វាមានចម្ងាយប្រមាណ១០គីឡូម៉ែត្រពីត្បូងឃ្មុំ ធ្វើដំណើរប្រហែល១៥នាទី។ នៅទីនេះ មានកន្លែងថតរូបទេសភាពស្អាតៗ អាហារឆ្ងាញ់ៗ និងកន្លែងស្នាក់នៅផងដែរ។ រមណីយដ្ឋាន ត... អានបន្ត