កោះដំបូង កំពត - Damboung Kampot
រមណីយដ្ឋាន ចំការខ្នុរ
រមណីយដ្ឋាន ផ្ទះឬស្សីដៃបឹង
រមណីយដ្ឋាន បងប្អូនសិត្បូ
ថ្មដា​ រីវើល វីវ រីសត​ - Thmorda Riverview Resort
រមណីយដ្ឋាន ត្រីមាស - Golden Fish resort
រមណីយដ្ឋាន មហាព្រហ្ម
រមណីយដ្ឋាន តាសែដូងក្រអូប - Ta Sae Doung Kraoub Resort
រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំការដូងទឹកធ្លាក់អូរមាស
រមណីយដ្ឋាន វីគីរីរម្យផាញរីស៊ត - vKirirom Pine Resort
រមណីយដ្ឋាន ពិកនិក - Picnic Resort
រមណីយដ្ឋានជន្លង់ម្លូ
 រមណីយដ្ឋាន​ ភូមិត្នោត​ - Palm Village Resort
រមណីយដ្ឋាន សមុទ្រឈេី - Sea Forest Resort
រមណីយដ្ឋានបឹងបៃតង - BBT Restaurant and Resort
Jet's Garden Park